YAAY er møbler designet og bygget til dit hjem
YAAY, vi glæder os til at høre fra dig!
YAAY er glæden ved et hjem der fungerer

YAAY Furniture ApS (herefter benævnt YAAY)

Reventlowsgade 16, st. 3,
1651 København
CVR-nr. 43178237
hej@yaay.dk
Tlf: 7199 4147

Kontakt

YAAY kan kontaktes på hej@yaay.dk

Om YAAY

YAAY er en designvirksomhed, der tilbyder designrådgivning og specialdesignede møbelløsninger. Vores designs tager udgangspunkt i møbler fra IKEA.
YAAY tilbyder forskellige services og produkter, herunder opmåling enten digitalt eller fysisk hjemme hos kunden, generel indretnings- og designrådgivning og såkaldte designpakker, der indeholder møbeldesigns, indkøbslister til IKEA samt byggeinstrukser, som tømrere kan bygge YAAYs designs efter.

YAAY har en række samarbejdspartnere (tømrere), der kan montere YAAYs møbeldesigns for kunden. Kunden skal selv kontakte dem og indhente tilbud. Se www.yaay.dk for priseksempler.
Samarbejdspartnerne dækker Sjælland, Odense, Aarhus, Midtjylland (nær Esbjerg) samt Sydfyn.
Kunden er også velkommen til selv at finde en tømrer/snedker, der kan montere efter vores byggeinstruks.

Kunden kan også bygge selv via gør-det-selv-byggevejledninger, der kan købes og downloades på www.yaay.dk.
Hvis kunden har brug for hjælp hertil kan kunden tilkøbe designhjælp eller booke en rådgivende samtale på www.yaay.dk.

Om YAAYs samarbejdspartnere

YAAY samarbejder med udvalgte tømrere på Sjælland, Aarhus, Odense, Midtjylland (nær Esbjerg) samt Sydfyn.
Samarbejdspartnerne er danske tømrere.

YAAY har indgået kontrakt med samarbejdspartnerne som betyder, at de:

- Er trænede i at bygge YAAYs møbler.
- Skal bygge i 100 % overenstemmelse med den af YAAY leverede byggeinstruks.
- Har lovpligtige produktansvarforsikringer, der forsikrer kunden i tilfælde af fejl og mangler ved monteringen.

Samarbejdspartnerne er selvstændige tømrervirksomheder og er ikke ansat af YAAY. Det er kundens eget ansvar at indgå aftale med samarbejdspartnerne. YAAY kan ikke holdes ansvarlig for forhold mellem kunden og samarbejdspartneren.

Om designpakker

Designpakker er YAAYs produkt til kunder, der ønsker at få et møbel monteret, enten af YAAYs samarbejdspartnere eller af en montør, de selv finder.

En designpakke inkluderer en dialog om møbeldesignet, hvor YAAY i samarbejde med kunden finder frem til det endelige design. Et færdige møbeldesign, et forslag til en farvepalette, en indkøbsliste til IKEA samt en byggeinstruks til en professionel tømrer/snedker, der kan bygge møblet. Desuden modtager kunden kontaktinformationer på YAAYs samarbejdspartnere, således kunden kan indhente tilbud og aftale montering.
Byggeinstruksen kan gives til enhver tømrer/snedker og er ikke forbehold YAAYs samarbejdspartnere.

Designpakker indeholder ikke rådgivning om den indvendige indretning af møblerne.

Om møder, digitale eller fysiske
Møder med YAAYs designer, både fysiske og online bookes via www.yaay.dk. Betalingen foregår med det samme og direkte i webshoppen. Der kan betales via Dankort, VISA Dankort, Mastercard eller MobilePay.

Når YAAY bookes til et hjemmebesøg med opmåling, tager YAAY det fulde ansvar for, at opmålingen er korrekt. Det betyder, at hvis der senere opstår komplikationer som følge af forkert opmåling, dækker YAAY all omkostninger i forbindelse hermed.

Hvis kunden selv står for opmålingen, bærer kunden selv det fulde ansvar.

Kunden vælger selv tidspunkt via funktionen på hjemmesiden.

Fysiske besøg i kundens hjem tilbydes i en radius af 50 km fra København K (Reventlowsgade). Hvis kunden bor længere væk end 30 km fra Reventlowsgade, pålægges et gebyr på 15 kr per km, udover de 30 km, hver vej. Dette beløb efterfaktureres efter mødes. 

Hjemmebesøget inkluderer opmåling og design af højst to møbler. Flere designs kan købes for 500 kr per styk. Mødet forpligter ikke til yderligere køb.

Ved aflysning eller sygdom (hjemmebesøg og online møder)

Hvis kunden ønsker at rykke en aftale, der allerede er booket i kalenderen, uanset om det er et fysisk eller et online møde, kan kunden gøre det ind til 24 timer før mødet er planlagt til at skulle begynde.

Hvis kunden ønsker at aflyse helt og samtidig få sin betaling refunderet, skal det ske senest 48 timer før mødet er planlagt til at skulle begynde. Ved senere aflysning, refunderes betalingen ikke.

Aflysning/ombooking kan ikke ske senere end 24 timer før møde et planlagt til at skulle starte.

Aflysning og udskydelse af aftaler sker på mail til hej@yaay.dk.

Ved sygdom kan YAAY være nødsaget til at rykke både online og fysiske møder. I så fald gives der besked senest kl. 8.00 samme dag for mødet.

Byggevejledninger via webshop

Byggevejledninger købes og betales via YAAYs webshop.

Hvis kunden køber en byggevejledning via YAAYs webshop, modtager kunden efter endt betaling et link, hvorfra byggevejledningen kan downloades som en pdf-fil.
YAAY er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og skader ved monteringen af møbler, når kunden selv bygger.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusive moms og afgifter. Der tages forbehold for trykfejl.

Bestilling

Besøg samt digital rådgivning bestilles og betales via www.yaay.dk.

For bestilling af andre ydelser, herunder designpakker, bedes du sende en mail til hej@yaay.dk, hvorefter kunden modtager et tilbud fra YAAY på mail.
Aftalen er indgået, når YAAY har afgivet ordrebekræftelse.

YAAY kan ikke afgive tilbud for montering på vegne af samarbejdspartnerne, men YAAY kan formidle kontakt, så kunden selv kan indhente tilbud for montering. Samarbejdspartnerne har forpligtet sig til at afgive tilbud i overensstemmelse med de priseksempler, der ligger på www.yaay.dk.

Betaling

Hvis kunden køber et hjemmebesøg, et online møde eller en byggevejledning, foretages købet via vores webshop. Betalingen foregår med det samme og direkte i webshoppen. Kunden kan betale via Dankort, VISA Dankort, Mastercard eller MobilePay.

Når kunden køber en af YAAYs ydelser; fx en designpakke, sker betalingen til YAAY ved aftalens indgåelse via bankoverførsel. Kunden vil modtage en faktura på mail med alle oplysninger.
Tidligst fem dage og senest 10 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen forfalder den samlede pris til betaling.

Hvis kunden har bestilt montering hos en af YAAYs samarbejdspartnere, sker afregningen for monteringen direkte mellem kunden og tømreren.

Inden montering

Kunden skal selv købe de IKEA-møbler, som indgår i det af YAAY specialdesignede møbel. Kunden modtager en indkøbsliste fra YAAY, så der ikke er tvivl om, hvad der skal købes fra IKEA. YAAY er ikke ansvarlig for udsolgte eller forsinkede varer hos IKEA.

Hvis kunden ved en fejl kommer til at indkøbe noget forkert fra IKEA, bærer kunden selv ansvaret for at indkøbe det korrekte hurtigst muligt. Kunden bærer også selv den meromkostning, det måtte indebærer.

Hvis YAAY laver fejl på indkøbslisten, er det YAAYs ansvar at rette op på fejlen hurtigst muligt uden ekstra omkostning for kunden.

Hvis kunden vælger at benytte sig af YAAYs samarbejdspartnere til montering, er det kundens ansvar, at stedet hvor møblet/møblerne skal monteres er klargjort, dvs. at stedet er ryddet og rengjort og at IKEA-møblerne er placeret tæt på og i samme rum, når tømreren ankommer. Er monteringsstedet ikke klargjort, er tømreren berettiget til en tillægsbetaling for forsinkelsen.

Fortrydelsesret

Når kunden køber en serviceydelse, en designpakke el.lign hos YAAY og/eller tilvælger møbelmontering hos en af YAAYs samarbejdspartnere, er der i alle tilfælde tale om produkter og ydelser, der er specialfremstillet efter ordre. Derfor er der ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, og kunden accepterer dette ved aftaleindgåelsen. YAAY vil dog gerne tilbyde en aftalebaseret fortrydelsesret. Når YAAY har modtaget kundens bestilling, og sendt en ordrebekræftelse, går produktionen af møbelet ikke i gang med det samme. Fortryder kunden sit køb, har kunden 5 hverdage fra datoen for ordrebekræftelsen til at kontakte YAAY og fortryde købet.

Der er 14 dages fortrydelsesret for digitale og fysiske produkter købt via YAAYs webshop - dog frafalder fortrydelsesretten, når et digitalt produkt er downloadet. Perioden for fortrydelsesretten træder i kraft på dagen for købet.
Hvis kunden ønsker at sende en fysisk vare retur, afholder kunden selv udgifterne til returfragten. Kunden kan kontakte YAAY for at købe et returlabel.
Hvis kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden inden de 14 dage er gået, sende os en mail til hej@yaay.dk.

Hvis du afbestiller en planlagt montering af en af YAAYs samarbejdspartnere mindre en 14 dage før den aftalte opstartsdag for projektet, forbeholdes retten til at opkræve den fulde betaling.

Reklamation

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder fejl og mangler på produkter og gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert brug af produktet. Såfremt der er fejl eller mangler ved de af YAAY leverede ydelser, har kunden pligt til inden for rimelig tid at give YAAY besked herom. YAAY påtager sig ikke et ansvar udover det beskrevne i købeloven.

Krav vedrørende de hos IKEA indkøbte møbler kan ikke rettes i mod YAAY.
Krav vedrørende monteringen af møblerne, kan ikke rettes i mod YAAY.

Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, kan vi kontaktes på mail hej@yaay.dk.

Klagemuligheder

Du kan klage over en vare eller tjenesteydelse direkte til YAAY via mail hej@yaay.dk. Skulle der opstå grund til at gå videre med en klage, kan du klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform som du finder her. Husk at oplyse vores e-mailadresse hej@yaay.dk.

Rettigheder

Alle rettigheder forbeholdes.

Møbeldesigns, herunder skitser og 3D-tegninger, byggevejledninger og lignende er kun til privat brug og må ikke kopieres, videresælges, omfordeles eller på anden måde distribueres. Alle rettigheder til digitale produkter tilhører YAAY.

Lov og værneting

Ved enhver uoverensstemmelse skal parterne forsøge at afklare disse i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, afgøres sagen under anvendelse af dansk ret med Københavns Byret som værneting.