YAAY er møbler designet og bygget til dit hjem
YAAY, vi glæder os til at høre fra dig!
YAAY er glæden ved et hjem der fungerer

Generelle oplysninger

YAAY Furniture ApS (hereafter benævnt YAAY)

Bredegårds Alle 53

2650 Hvidovre

CVR-nr. 43178237

Kontakt

YAAY kan kontaktes på hej@yaay.dk

Om YAAY

YAAY er en designvirksomhed, der tilbyder specialdesignede møbelløsninger. Vores designs kan tage udgangspunkt i møbler fra IKEA eller lignende, som du selv køber. YAAY tilbyder forskellige løsninger, herunder primært selve møbeldesignet.
Du kan vælge en gør-det-selv-løsning, hvor vi designer dit møbel og sender dig en indkøbsliste og en byggevejledning. Du kan også vælge en af vores generelle byggevejledninger, der købes og downloades via yaay.dk eller du kan vælge at få møblet monteret af en af de tømrere, som vi anbefaler og samarbejder med. 

Bestilling

Når du modtager et tilbud fra os på mail, kan prisen være angivet som en fast pris (tilbud) eller et overslag. Alle tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen.

Den endelige pris vil fremgå af det sidst godkendte tilbud samt i ordrebekræftelsen. Aftalen er først indgået, når YAAY har afgivet ordrebekræftelse.

Priser

Alle priser er angivet i danske kroner og er inklusive moms og afgifter. Der tages forbehold for trykfejl.

Betaling

Hvis du køber en byggevejledning, et hjemmebesøg eller et online møde via vores webshop, foregår betalingen med det samme og direkte i webshoppen. Du kan betale via Dankort, VISA Dankort, Mastercard eller MobilePay.

Når du køber en af YAAYs ydelser; fx møbeldesigns, en personlig byggevejledning eller ligende, sker betaling til YAAY ved aftalens indgåelse. Tidligst fem dage efter din modtagelse af ordrebekræftelsen forfalder den samlede pris til betaling.

Hvis du har bestilt et møbel med montering af en af de tømrere, som YAAY samarbejder med, sker afregningen for monteringen direkte mellem dig og tømreren. YAAY kan give tilbud på vegne af tømreren, men afregningen sker uden om YAAY.
Tømreren har ret til at opkræve 50% af den aftalte pris, når monteringen påbegyndes. De resterende 50% af den aftalte pris, kan først opkræves, når møblet er færdigmonteret.

Bemærk at prisen for montering ikke inkluderer håndværkerens eventuelle udgifter til parkering samt gebyr for opbæring til boliger placeret højere end 1. sal. Dette vil fremgå af dit tilbud.

Hjemmebesøg og online møder

Hvis du ønsker at rykke en aftale, der allerede er booket i kalenderen, uanset om det er et fysisk eller et online møde, kan du gøre det ind til samme morgen for mødet senest kl. 8.00.

Hvis du ønsker at aflyse helt og samtidig få din betaling refunderet, skal det ske seneste 24 timer før aftalen for online møder og senest 48 timer før aftalen for fysiske møder. Ved senere aflysning, refunderer vi ikke betalingen.

Ved sygdom kan YAAY være nødsaget til at rykke både online og fysiske møder. I så fald giver der besked senest samme morgen for aftalen kl. 8.00. Du vil blive kontaktet for en ny tid. 

Inden montering

Da der er tale om specialfremstillede møbeldesigns efter dine ønsker, tilpasses møblerne til det sted hvor de monteres. Hvis det aftales, at du selv måler op, er du ansvarlig for, at opmålingen er foretaget korrekt.

Du skal selv købe de IKEA-møbler, som indgår i det af YAAY specialdesignede møbel. Du modtager en indkøbsliste fra YAAY, så du ikke er i tvivl om, hvad du skal købe fra IKEA. YAAY er ikke ansvarlig for udsolgte eller forsinkede varer hos IKEA.

Hvis du ved en fejl kommer til at indkøbe noget forkert fra IKEA, bærer du selv ansvaret for at indkøbe det korrekte hurtigst muligt. Du bærer også selv den meromkostning, det måtte indebærer.

Hvis vi derimod laver fejl på indkøbslisten, er det vores ansvar at rette op på fejlen hurtigst muligt uden ekstra omkostning for dig.

Ved montering og ombygning

Hvis du vælger at benytte dig af de håndværkere, som YAAY anbefaler, er det dit ansvar, at stedet hvor møblet/møblerne skal monteres er klargjort, dvs. stedet er ryddet og rengjort og eventuelle IKEA-møbler er placeret tæt på og i samme rum, når tømreren ankommer. Møbler placeret på/ved monteringsstedet skal være fjernet på forhånd. Er monteringsstedet ikke klargjort, er tømreren berettiget til en tillægsbetaling på 5000 kr. for forsinkelsen.

Byggevejledning - personlig (lavet særligt til dig)

Hvis du vælger en personlig gør-det-selv-løsning, hvor du bestiller et personligt design og dertilhørende byggevejledning, leverer YAAY møbeldesignet samt indløbslisten og byggevejledningen. YAAY er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og skader ved monteringen af møblet. 

Byggevejledninger - via webshop

Hvis du vælger at købe en byggevejledning via vores webshop, modtager du efter endt betaling et link, hvorfra du kan downloade byggevejledningen som en pdf-fil. YAAY er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og skader ved monteringen af møblet. 

Fortrydelsesret

Uanset om du vælger at få designet dit møbel hos os og/eller tilvælger møbelmontering hos en af vores anbefalede tømrere, er der i alle tilfælde tale om produkter og ydelser, der er specialfremstillet efter ordre. Derfor er der ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven, og du accepterer dette ved aftaleindgåelsen.

YAAY vil dog gerne tilbyde en aftalebaseret fortrydelsesret. Når YAAY har modtaget din bestilling, og sendt dig en ordrebekræftelse, går produktionen af dit møbel ikke i gang med det samme. Fortryder du dit køb, har du 5 hverdage fra datoen for ordrebekræftelsen til at kontakte os og fortryde købet.

Der er 14 dages fortrydelsesret for digitale produkter købt via vores webshop - dog frafalder fortrydelsesretten, når produktet er downloadet.

Perioden for fortrydelsesrette træder i kraft på dagen for købet.

Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du inden de 14 dage er gået, sende os en mail til hej@yaay.dk.

Afbestilling af montering af møbel

Hvis du afbestiller et bestilt møbel til montering mindre end 14 dage før den aftalte opstartsdag for monteringen, kan håndværkeren afkræve den fulde betaling.

Reklamation

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Reklamationsretten gælder fejl og mangler på produkter og gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert brug af produktet. Såfremt der er fejl eller mangler ved de af YAAY leverede ydelser, har du pligt til inden for rimelig tid at give YAAY besked herom. YAAY påtager sig ikke et ansvar udover det beskrevne i købeloven.

Krav vedrørende de hos IKEA indkøbte møbler kan ikke rettes imod YAAY.

Hvis du ønsker at reklamere over et produkt, kan vi kontaktes på mail hej@yaay.dk.

Klagemuligheder

Du kan klage over en vare eller tjenesteydelse direkte til YAAY via mail hej@yaay.dk. Skulle der opstå grund til at gå videre med en klage, kan du klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus.

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform som du finder her. Husk at oplyse vores e-mailadresse hej@yaay.dk.

Rettigheder

Alle rettigheder forbeholdes. Møbeldesigns, herunder skitser og 3D-tegninger, byggevejledninger og lignende er kun til privat brug og må ikke kopieres, videresælges, omfordeles eller på anden måde distribueres. Alle rettigheder til digitale produkter tilhører YAAY.

Lov og værneting

Ved enhver uoverensstemmelse skal parterne forsøge at afklare disse i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, afgøres sagen under anvendelse af dansk ret med Københavns Byret som værneting.